Top 10 innovaties Apotheek 2021

2021 was een innovatief jaar voor onze apotheek, ondanks en dankzij de aanhoudende COVID-pandemie. De 10 belangrijkste innovaties presenteren we graag in een speciale terugblik op 2021.

Terug

Zeven innovaties hebben te maken met onze eigen bereidingen, en daar zijn we trots op. Doordat we in staat zijn zelf producten te ontwikkelen of voor toediening gereed te maken, kunnen we onze patiënten optimaal behandelen, in het ziekenhuis of thuis. Dat het eigenlijk heel bijzonder is dat we in Nederland als apotheek geneesmiddelen uit grondstoffen mogen bereiden en doorverkopen, blijkt uit de interesse die TV zender ARTE voor ons had. Hun filmopname bij ons leidt tot een documentaire over hoe wij in Nederland met een aantal bereidende apotheken geneesmiddeltekorten op weten te lossen. Dit sterkt ons om ook komende jaren te blijven innoveren op het gebied van bereidingen.

Cameraploeg van Arte filmt in de Apotheek

In 2021 hebben we er weer aan bijgedragen om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen aanbieden. Steeds meer patiënten kunnen met hun antibioticuminfuus naar huis zodat ze minder lang opgenomen hoeven te blijven. Ook regelen we dat patiënten bepaalde injecties thuis kunnen krijgen waardoor een bezoek aan de dagbehandeling niet nodig is.

Onze innovaties  waren niet mogelijk geweest zonder de flexibiliteit en extra inzet van onze ruim 150 medewerkers tijdens de pandemie. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld de verpleging op de ICU kunnen ondersteunen bij het voor toediening gereedmaken van parenterale medicatie, en was het mogelijk om de logistieke operatie rondom de vaccinaties te organiseren. We kijken daarom met trots terug op 2021 en bedanken iedereen voor hun betrokkenheid en bijdragen.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie bij onze Top 10 innovaties.

Louise Andrews, ziekenhuisapotheker logistiek en radiofarmacie, Milly Attema, ziekenhuisapotheker kwaliteit, Dominique Baas, poliklinisch apotheker, Oscar Breukels, ziekenhuisapotheker bereidingen, Mirte Malingré, ziekenhuisapotheker laboratorium, Wai Hong Man, ziekenhuisapotheker GGZ, Elsbeth Nagtegaal, ziekenhuisapotheker klinisch farmaceutische dienstverlening, Marije Russcher, ziekenhuisapotheker GGZ, Maurice Steeghs, ziekenhuisapotheker inkoop en klinische trails, Monique van der Westerlaken, ziekenhuisapotheker manager

Stephanie Hopman, teammanager klinisch farmaceutische dienstverlening en GGZ, Harry Kapelle, teammanager laboratorium, Mehmet Kiliç, teammanager poliklinische apotheek, Linda Wentink, teammanager bereidingen, radiofarmacie en logistiek.Bekijk onze innovaties van 2021