Verwijzers Informatie Portaal

Via het Verwijzers Informatie Portaal (VIP) van Meander kunt u de medische gegevens en uitslagen van uw patiënten inzien. Voor toegang is een account noodzakelijk. Dit account is aan te vragen bij Meander.

Terug

In het Verwijzers Informatie Portaal kunt u gedeeltes van het medisch dossier van uw patiënten inzien. Het is ook mogelijk om gegevens in te zien van patiënten met wie u in basis geen behandelrelatie heeft, maar waar u in uw dienst op de Huisartsenpost op dat moment wel een relatie mee kan aangaan.

VIP is te openen via de volgende link: https://vip.meandermc.nl.

Voor het aanvragen van een account of overige vragen over VIP kunt u contact opnemen via: vip@meandermc.nl.

Patiënten kunnen hun dossier inzien via MijnMeander.