Wetenschappelijk onderzoek

Meander is een STZ-ziekenhuis. Daarom speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Meander. Passend bij ons topklinische klimaat is er continue aandacht voor het doen van onderzoek, door zowel specialisten als verpleegkundigen en paramedici.

Terug

Binnen Meander is er ruimte voor klinische (multicenter) trials en (eigen) patiëntgebonden onderzoek. De resultaten hiervan zien we terug in wetenschappelijke publicaties en voordrachten. Het versterken van klinisch wetenschappelijk onderzoek, vaak in samenwerking met anderen, is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg.