Medisch dossier opvragen

Via het patiëntenportaal MijnMeander kunt u gedeeltes van uw medisch dossier bekijken. Wanneer u niet vindt wat u zoekt, kunt u een kopie opvragen via MijnMeander.

Terug

Vraag alleen uw dossier op, als u de gegevens niet in MijnMeander kunt vinden.

In MijnMeander zijn de volgende gegevens als PDF beschikbaar (via DigiD) vanaf 1 januari 2014:

 • brieven
 • uitslagen
 • opname
 • ziektegeschiedenis
 • alcohol-, tabak- en drugsgebruik
 • metingen
 • implantaten
 • verrichtingen
 • thuismedicatie

U kiest na het inloggen via DigiD voor ‘Mijn dossier’. Vervolgens klikt u op ‘Mijn brieven’. U kunt de brieven en uitslagen ook inzien in de MijnMeander app.

Opvragen kopie medisch dossier

 • Als u meer gegevens wilt inzien, kunt u een gratis kopie van uw dossier opvragen via MijnMeander. Klik op onderstaande knop om in te loggen. Klik daarna in de oranje balk op 'Mijn dossier'. 
 • De bestanden staan binnen 2 tot 4 weken klaar in het patiëntenportaal. U kunt deze bestanden zelf printen. 

  Inloggen met DigiD

Persoonlijke gegevens

In het medisch dossier staan persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Uw hulpverlener moet dit dossier bijhouden en vertrouwelijk behandelen. Alleen u en uw hulpverleners hebben het recht om uw dossier in te zien. Anderen mogen alleen na uw toestemming uw dossier bekijken.

Veelgestelde vragen

U kunt ook een kopie van uw dossier opvragen:

U krijgt binnen 6 weken bericht van het ziekenhuis dat het dossier klaar ligt. U haalt het dossier zelf op. Het meenemen van een legitimatiebewijs is verplicht.

Als u de beelden van uw radiologisch onderzoek wilt inzien, kunt u dit opvragen via ons digitale formulier.

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Radiologie, via tel. 033 – 850 6070.

Wilt u de beelden voor eigen gebruik hebben, dan ontvangt u een DVD. Hier zijn kosten aan verbonden. Vraagt u een DVD met beelden op in verband met een verwijzing naar een andere specialist of behandelaar, dan zijn hier geen kosten aan verbonden.

U kunt u de DVD 2 werkdagen na uw aanvraag ophalen in Meander.

In specifieke gevallen kunt u het kopie dossier van een ander persoon opvragen, namelijk als u:

 • gemachtigd bent;
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent;
 • nabestaande bent.

U kunt in dat geval via het digitale formulier een kopie dossier opvragen.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, dan kunt u afhankelijk van de situatie een van de volgende papieren formulieren printen en opsturen:

 1. Open het formulier voor het opvragen van een dossier door een gemachtigde van een patiënt
 2. Open het formulier voor het opvragen van een dossier door een wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, mentor, curator) van een patiënt.


Bekijk de regels die gelden voor het opvragen van een kopie van een medisch dossier na overlijden

Open het formulier voor het opvragen van een dossier van een overleden patiënt.

Voor een eerste kopie van uw dossier brengt Meander geen kosten in rekening. Alleen als u om extra kopieën vraagt, of als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, vraagt Meander u om een redelijke vergoeding.

Dossiergegevens worden in het algemeen tot twintig jaar na het laatste contact met de patiënt bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd. U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen.

Lees meer over vernietiging van dossier aanvragen.

Bent u het niet eens met een bepaald deel in uw dossier, neem dan contact op met uw medisch specialist. De medisch specialist kan dit aanpassen. U kunt ook zelf uw visie op de behandeling of een gedeelte van de behandeling op schrift stellen. De medisch specialist neemt uw verklaring dan in het dossier op.

Voor kinderen onder de zestien jaar en voor mensen die onder curatele zijn gesteld (en in het ziekenhuis worden behandeld), kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het dossier laten aanpassen.


Heeft u vragen, neem gerust contact op met een medewerker van Dossieraanvraag. Bel het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50. Vraag naar Dossieraanvraag. U kunt uw vraag ook mailen naar dossieraanvraag@meandermc.nl.

De dossiers van SymforaMeander zijn overgedragen aan GGz Centraal.

Bent u nog in behandeling? Vraag dan uw dossier op bij uw behandelaar bij GGz Centraal.

Bent u niet meer in behandeling bij GGz Centraal? Vul dan het formulier in op de website van GGz Centraal, onder het kopje 'Rechten met betrekking tot uw medisch dossier' en stuur deze naar directiesecretariaat.eemland@ggzcentraal.nl.