Medisch dossier opvragen

Via het patiëntenportaal MijnMeander kunt u gedeeltes van uw medisch dossier bekijken. Wanneer u niet vindt wat u zoekt, kunt u een kopie opvragen via MijnMeander.

Terug

Vraag alleen uw dossier op, als u de gegevens niet in MijnMeander kunt vinden.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de volgende gedeeltes van uw dossier beschikbaar via het patiëntenportaal MijnMeander:

 • Uitslagen van Laboratorium-, Pathologie-, Microbiologie- en Radiologie-onderzoek (geen beeldmateriaal)

 • Brieven van onze specialist aan uw huisarts of andere zorgverleners.
  Uw specialist stuurt een brief met de conclusies en advies over uw eventuele behandeling als al het onderzoek is afgerond. Dus niet na elke afspraak.

 • Schermafbeelding startscherm MijnMeander op PCInformatie over uw Gezondheid:
  • Lichamelijk functioneren
  • Klachten en diagnoses
  • Medische hulpmiddelen thuis
  • Implantaten
  • Allergieën en waarschuwingen
  • Alcohol-, tabak- en drugsgebruik
  • Voedingsadvies
  • Medicijngebruik
  • Vaccinaties
 • Metingen: bloeddruk, lengte, gewicht etc.

Uitslagen van Radiologie- en Pathologie-onderzoek zijn met een vertraging van 7 dagen zichtbaar. Alle andere gegevens kunt u zonder vertraging bekijken.

Naar uw dossier in MijnMeander

 • Klik op onderstaande knop om in te loggen met uw DigiD.
 • Klik op de onderwerpen onder ‘Mijn dossier’: Uitslagen, Brieven, Gezondheid en Metingen.
 • Klik niet op Dossier download; dat is niet bedoeld om uw dossier in te zien.
 • U kunt ook de MijnMeander app gebruiken. Na registratie logt u niet meer in met DigiD, maar met uw eigen pincode.

  Inloggen met DigiD

Opvragen kopie medisch dossier

 • Als u meer gegevens wilt inzien, kunt u een gratis kopie van uw dossier opvragen via MijnMeander. Klik op bovenstaande knop om in te loggen. Klik in het menu op 'Mijn dossier' en daarna op 'Kopie dossier aanvragen'. 
 • De bestanden staan binnen 2 tot 4 weken klaar in MijnMeander. U ontvangt hierover een mail. Klik in het menu op 'Mijn zorg' en daarna op 'Mijn bestanden'. U kunt deze bestanden zelf printen. 

Dossier opvragen voor andere zorginstelling

Wilt u gegevens opvragen voor een andere zorginstelling? Dan adviseren wij u om deze zorginstelling zelf contact op te laten nemen met de betreffende afdeling(en) van Meander Medisch Centrum. Meander kan alleen gegevens naar een andere zorginstelling versturen, als zij dit zelf opvragen.

Vertrouwelijk

In het medisch dossier staan persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Uw hulpverlener moet dit dossier bijhouden en vertrouwelijk behandelen. Alleen u en uw hulpverleners hebben het recht om uw dossier in te zien. Anderen mogen alleen na uw toestemming uw dossier bekijken.

Veelgestelde vragen

U kunt ook een kopie van uw dossier opvragen:

U krijgt binnen 6 weken bericht van het ziekenhuis dat het dossier klaar ligt. U haalt het dossier zelf op. Het meenemen van een legitimatiebewijs is verplicht.

Als u de beelden van uw radiologisch onderzoek wilt inzien, kunt u dit opvragen via ons digitale formulier.

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Radiologie, via tel. 033 – 850 6070.

U kunt op twee manieren foto’s/onderzoeken van Radiologie en Nucleaire geneeskunde ontvangen:

Via een link, die u van Zorgbericht ontvangt (per brief of e-mail). U kunt via deze link zelf de foto’s en het verslag inzien en/of downloaden. Dit is gratis. U kunt deze foto’s of verslag eventueel zelf delen met een andere zorgverlener.

Op DVD. Wilt u de beelden voor eigen gebruik hebben, dan ontvangt u een DVD. Hier zijn kosten aan verbonden. Vraagt u een DVD met beelden op in verband met een verwijzing naar een andere specialist of behandelaar, dan zijn hier geen kosten aan verbonden.U kunt u de DVD 2 werkdagen na uw aanvraag ophalen in Meander.

In specifieke gevallen kunt u het kopie dossier van een ander persoon opvragen, namelijk als u:

 • gemachtigd bent;
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent;
 • nabestaande bent.

U kunt in dat geval via het digitale formulier een kopie dossier opvragen.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, dan kunt u afhankelijk van de situatie een van de volgende papieren formulieren printen en opsturen:

 1. Open het formulier voor het opvragen van een dossier door een gemachtigde van een patiënt
 2. Open het formulier voor het opvragen van een dossier door een wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd, mentor, curator) van een patiënt.


Bekijk de regels die gelden voor het opvragen van een kopie van een medisch dossier na overlijden

Open het formulier voor het opvragen van een dossier van een overleden patiënt.

Voor een eerste kopie van uw dossier brengt Meander geen kosten in rekening. Alleen als u om extra kopieën vraagt, of als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, vraagt Meander u om een redelijke vergoeding.

Dossiergegevens worden in het algemeen tot twintig jaar na het laatste contact met de patiënt bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd. U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen.

Lees meer over vernietiging van dossier aanvragen.

Bent u het niet eens met een bepaald deel in uw dossier, neem dan contact op met uw medisch specialist. De medisch specialist kan dit aanpassen. U kunt ook zelf uw visie op de behandeling of een gedeelte van de behandeling op schrift stellen. De medisch specialist neemt uw verklaring dan in het dossier op.

Voor kinderen onder de zestien jaar en voor mensen die onder curatele zijn gesteld (en in het ziekenhuis worden behandeld), kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het dossier laten aanpassen.


Heeft u vragen, neem gerust contact op met een medewerker van Dossieraanvraag. Bel het algemene telefoonnummer van Meander Medisch Centrum: 033 - 850 50 50. Vraag naar Dossieraanvraag. U kunt uw vraag ook mailen naar dossieraanvraag@meandermc.nl.

De dossiers van SymforaMeander zijn overgedragen aan GGz Centraal.

Bent u nog in behandeling? Vraag dan uw dossier op bij uw behandelaar bij GGz Centraal.

Bent u niet meer in behandeling bij GGz Centraal? Vul dan het formulier in op de website van GGz Centraal, onder het kopje 'Rechten met betrekking tot uw medisch dossier' en stuur deze naar directiesecretariaat.eemland@ggzcentraal.nl.