Uw rechten en plichten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees de onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.


Terug