Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Er is sprake van wilsonbekwaamheid als patiënten de informatie van de arts niet begrijpen of zelf geen beslissingen kunnen nemen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of patiënten die in coma liggen.

Terug

Wanneer patiënten wilsonbekwaam zijn, kunnen anderen hen vertegenwoordigen. Bij een vertegenwoordiging zijn er 2 oplossingen mogelijk:

  • Voor mensen met een verstandelijke handicap kan de rechter iemand aanwijzen die de patiënt vertegenwoordigt.
  • Wanneer u in coma raakt en in het verleden een schriftelijke verklaring hebt opgesteld waarin u iemand als uw vertegenwoordiger aanwijst, dan is diegene uw vertegenwoordiger.

Het kan ook voorkomen dat er niets is vastgelegd. In dat geval moet de hulpverlener een naaste betrekken bij het nemen van een beslissing over u. In eerste instantie is dat uw echtgenoot of partner.
In tweede instantie een ouder, kind, broer of zus.

Kinderen

Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig. Dat betekent voor de wet, dat zij onder gezag staan van hun ouders of verzorgers. Lees meer op de pagina Rechten van het kind als patiënt