Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Meander is een STZ-ziekenhuis. Daarom speelt medisch wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol in Meander. Het doen van onderzoek is van belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van patiëntenzorg.

Terug

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

U of uw naaste kan gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn, bijvoorbeeld om een nieuw medicijn of nieuwe behandeling te testen. Deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek is vrijwillig. U mag altijd nee zeggen. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling.

Onderzoek met zorggegevens of lichaamsmaterialen

We doen In Meander onderzoek om onze zorg te verbeteren. Daarvoor kunnen we ook uw zorggegevens gebruiken, zoals voorgeschreven medicatie of de duur van een opname. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan met lichaamsmaterialen zoals bloed of afgenomen biopten. Dit gebeurt niet altijd op het moment dat u onder behandeling bent. Het kan ook op een later moment plaatsvinden. Daarom kunnen wij u niet altijd vooraf om toestemming vragen voor dit soort onderzoek. Al deze gegevens worden voor het onderzoek gecodeerd waardoor deze niet naar een patiënt te herleiden zijn.

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het Wetenschapsbureau.

Wet- en regelgeving

Ieder onderzoek wordt eerst getoetst aan de wet- en regelgeving voordat het mag worden uitgevoerd. Meander hanteert de "Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek". U kunt er zeker van zijn dat wij alle noodzakelijke maatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke en medische gegevens te beschermen.

Bezwaar indienen

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw bestaande gegevens of materialen voor wetenschappelijk onderzoek, geef dit aan bij uw arts en/of mail naar wetenschapsbureau@meandermc.nl Uw gegevens gebruiken we dan niet zonder uw toestemming voor wetenschappelijk onderzoek.

Professionals

Heeft u interesse om onderzoek in Meander te doen? Dan vindt u meer informatie op onze corporate website