Trombosedienst

De Trombosedienst bewaakt en regelt de antistollingsbehandeling van uw patiënten met vitamine K-antagonisten (VKA’s).

Terug

Behandeling aanvragen / her-aanmelding Trombosedienst

Instructies voor doorgeven wijzigingen

  • Om de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (VKA) te borgen, moet de Trombosedienst goed geïnformeerd worden over alle zaken die van invloed zijn op de behandeling met VKA’s. Het gaat hierbij om alle veranderingen die effect kunnen hebben, zoals:

Het staken van de antistollingsmedicatie

Het doorgeven van geplande ingrepen in de eerste lijn

Complicaties die mogelijk gerelateerd zijn aan de antistollingsbehandeling (met VKA’s, DOAC’s en LMWH)

Wijzigingen in de medicatie/dosering

  • Het starten en stoppen van medicatie loopt via de Apotheek.

Huisartsen Eemland werkafspraken antistolling

Stollingscommissie Meander Medisch Centrum

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum vormt samen met relevante ketenpartners 'Stollingscommissie Meander Medisch Centrum'. Door minimaal twee keer per jaar een overleg te organiseren, spant de Trombosedienst zich in om de aanwezige ervaring en op de meest recente inzichten gebaseerde kennis actief te delen met de ketenpartners. Met als doel om een eenduidige en coherente wijze van antistollingsbehandeling door de hele keten te bevorderen. Tevens wordt er twee keer per jaar met de ketenpartners een complicatiebespreking gehouden.

Toestemming

De Trombosedienst vraagt patiënten toestemming om gegevens over de antistollingstherapie uit te mogen wisselen met behandelaars en apotheken.

Contact

Voor huisartsen en apothekers zijn wij 24 uur per dag te bereiken via telefoon: 033-8504920 of 033-8502342 of via e-mail: trombosedienst@meandermc.nl.

Buiten kantooruren vraagt u naar de dienstdoende Klinisch Chemicus. Bij medisch inhoudelijke vragen raadpleegt de Klinisch Chemicus de dienstdoende Hematoloog-Oncoloog.

Op zaterdag kunt u vragen over de dosering stellen aan de doseeradviseur, telefonisch bereikbaar tussen 16:00 uur en 17:00 uur op 06-40485015.