Milieu en Duurzaamheid

Ziekenhuizen veroorzaken schade aan het milieu. Denk aan afval en CO2-uitstoot. Milieuschade brengt de gezondheid van mensen in gevaar. Daarom moeten juist ziekenhuizen hun eigen milieuschade zoveel mogelijk beperken.

Terug

Meander is aangesloten bij de Green Deal Zorg en heeft het certificaat niveau “Brons” van de Milieuthermometer Zorg. Veel afdelingen hebben hun eigen Green Teams: mensen die bezig zijn om de werkzaamheden op hun afdeling te verduurzamen. Het milieubeleid wordt uitgevoerd via jaarlijkse actieplannen. 

Wat zijn onze ambities?

Meander voert een stevig milieubeleid. Duurzaamheid staat daarin voorop maar ook het voldoen aan wettelijke milieuregels. We willen energie besparen, minder CO2 uitstoten en de hoeveelheid afval terugdringen. Ook kijken we hoe we het gebruik van de auto kunnen terugdringen en de verspilling van voedsel kunnen verminderen.

In 2050 wil het ziekenhuis klimaatneutraal zijn. Dat hebben we zo met de overheid afgesproken. Dit betekent dat we veel energie gaan besparen en daarnaast onderzoeken we of we onze eigen energie duurzaam kunnen opwekken. Waar dit niet lukt, kopen we duurzaam geproduceerde stroom in.


OK Me­an­der ge­start met re­cy­clen van in­pak­ma­te­ri­aal

De OK van Meander Medisch Centrum is begin deze maand gestart met het gescheiden inzamelen van het inpakmateriaal van de instrumentennetten. Het gaat hierbij om de doeken die om de instrumentensets zitten. Deze worden in een schone ruimte op de OK uitgepakt, waardoor de doeken schoon blijven en geschikt zijn voor recycling.

Lees verder