Topklinisch STZ-ziekenhuis

Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis en is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat betekent dat wij naast basiszorg ook topklinische zorg leveren, investeren in wetenschappelijk onderzoek, innoveren en zorgprofessionals opleiden.

Terug

Meander is lid van de vereniging van topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) die samen werken aan betere patiëntenzorg. Centraal staan de drie pijlers Topklinische zorg, Opleiding en Onderzoek en de twee thema’s 24/7 complexe acute zorg en Innovatie.

Een topklinisch klimaat staat voor de cultuur waarin opleiding, onderzoek en topklinische zorg, 24/7 onlosmakelijk met elkaar verweven zijn en hand in hand gaan met innovatie, waarbij de focus ligt op de beste zorg voor de patiënt, nu en in de toekomst.

Topklinische zorg

Naast basiszorg biedt Meander hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg die niet elk ziekenhuis biedt. Deze excellente patiëntenzorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan zoals patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg.
Zorg die aan alle criteria voldoet wordt als expertisecentrum opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister.

Meander heeft de volgende expertisecentra:

Opleiding

Meander biedt als STZ-ziekenhuis een optimaal opleidingsklimaat aan verpleegkundigen, doktersassistenten, co-assistenten, arts assistenten en andere professionals in opleiding. Meer informatie over het opleiden in Meander vindt u op de opleidingspagina.

Onderzoek

Binnen Meander is er ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van onze zorgverleners en voor de verbetering en innovatie van de zorg voor onze patiënten. Het betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Het doen van onderzoek draagt primair bij aan betere patiëntenzorg. In combinatie met grote aantallen patiënten maakt dit dat STZ-ziekenhuizen zoals Meander een bijzondere positie hebben in het Nederlandse ziekenhuislandschap. Gezien de aard van de patiëntenpopulatie zijn STZ-ziekenhuizen bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek. Meer informatie over wetenschap in Meander vindt u op de wetenschapspagina.

24/7 complexe acute zorg

Meander heeft als topklinisch ziekenhuis de mogelijkheden om de 24/7-functie voor de acute zorg op hoog niveau in de regio te vervullen en in te spelen op de toenemende complexiteit van zorg en de kwaliteitseisen. Wij beschikken over comfortabele eenpersoonskamers in het moeder-kindcentrum, een hoogwaardige IC, een efficiënte Spoedeisende Hulp (SEH) met 24/7 aanwezigheid van SEH-artsen, high-care neonatologie faciliteiten en een hybride OK. Tevens heeft Meander een level 2 trauma functie.

Innovatie

Innovatie is, naast 24/7 complexe acute zorg, een van de twee kernthema’s van STZ. Innovatie kent een brede definitie, waarbij technologie niet leidend is maar innovatie wel mogelijk maakt. Het gaat om het vernieuwen van processen, producten en structuren om de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren.

STZ logo

Drie top­kli­ni­sche ex­per­ti­se­cen­tra van Me­an­der op­nieuw er­kend door STZ

Drie topklinische expertisecentra van Meander zijn opnieuw erkend door STZ. Het gaat om Vasculitis, Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) en Radionucliden behandeling bij botmetastasen. Alle drie de centra hebben op de gevraagde criteria (patiëntparticipatie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie) de doorontwikkeling voldoende aantoonbaar kunnen maken en daarom is de erkenning voor STZ voor de komende vier jaar verlengd.

Lees verder