Jaarbeeld

In het Jaarverslag 2022 blikt Meander Medisch Centrum terug op het jaar waarin de coronapandemie voorbij was en weer ruimte ontstond voor het oppakken van nieuwe initiatieven om de zorg te verbeteren.

Terug

Jaarverslag 2022

Ruimte voor nieuwe initiatieven en toekomstgerichte investeringen

Meander Medisch Centrum heeft het Jaarverslag 2022 gepubliceerd. In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op het een jaar waarin de uitbreiding van het OK-complex van start is gegaan is en de banden met andere regionale ketenpartners zijn versterkt, onder andere in het samenwerkingsverband Samen Sterker. In 2022 is het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ gestart en de digitalisering van zorgondersteuning via apps en aanmeldpunten is gerealiseerd. In de loop van 2022 zijn de gevolgen van de coronapandemie aanzienlijk verminderd en is er weer ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven en toekomstgerichte investeringen.

Meander sluit 2022 af met een positief resultaat van € 9,7 miljoen. Hierin zitten diverse incidentele meevallers. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vrijvallende reserveringen uit voorgaande jaren, maar in dit resultaat is bijvoorbeeld ook een subsidie verwerkt die te maken heeft met de opschaling van de Intensive Care in COVID-tijd. Wanneer we deze incidentele meevallers niet meerekenen, sluiten we het jaar 2022 af met een resultaat van € 4,7 miljoen. Dit ligt in lijn met onze jaarbegroting van € 5 miljoen. Met dit positieve resultaat versterkt Meander haar financieel gezonde positie, in lijn met de financiële resultaten in voorgaande jaren.

Meander is ‘partner in gezondheid’ voor patiënten, medewerkers, verwijzers en andere zorginstellingen. Vanuit deze missie werken we onverminderd aan een mensgerichte organisatie en duurzame oplossingen om aan de zorgvraag in onze regio te voldoen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat in 2022 is vastgesteld, is daarbij een belangrijke leidraad. Het is onze maatschappelijke opdracht om voor de inwoners van onze regio betaalbare medisch specialistische zorg van betekenis te blijven bieden. De omstandigheden voor het realiseren van deze opdracht zijn uitdagend en vragen veel daadkracht van alle betrokkenen. Onze patiënten, medewerkers en partners kunnen rekenen op onze inzet.

Astrid Posthouwer en Dietrich van Gorsel, Raad van Bestuur


  • Luister ook naar onze podcastserie Meander Moment waarin medewerkers van Meander, die in 2022 in het nieuws waren, met passie vertellen over hun dagelijks werk.

Eerder verschenen jaarverslagen