ANBI-status Meander Medisch Centrum

Stichting Meander Medisch Centrum (verder: Meander Medisch Centrum) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij schenken en giften aan Meander Medisch Centrum.

Terug

Kamer van Koophandel en RSIN
Meander Medisch Centrum is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32082917 en het RSIN nummer is 809615873.

Inkoopvoorwaarden
Meander Medisch Centrum hanteert  de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), inclusief een Meander specifieke bijlage.

Contactgegevens
Bezoekadres: Maatweg 3, Amersfoort
Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort
Telefoon: 033 - 8505050
Website:  www.meandermc.nl 

Statutaire doelstelling
Meander Medisch Centrum heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en de organisatie van de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord. 

Missie en visie
Meander Medisch Centrum is het ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amersfoort en (voor specifieke behandelingen) voor mensen buiten de regio. Meander werkt nauw samen met anderen die voor onze doelgroep belangrijk zijn: mantelzorgers, zorgverleners in de eerste lijn, andere (academische en topklinische) ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en overheden. In dit netwerk van partners vervult Meander een specifieke, onmisbare functie. Deze opdracht is weergegeven in onze missie: ‘Meander Medisch Centrum, úw partner in gezondheid.’ 

Beleid
Conform de strategie ‘Fit for the future’ zet Meander in op 4 medisch specialistische thema’s:

  • 24/7 beschikbaarheidsfunctie
  • Focuskliniekzorg
  • Oncologie
  • Chronische Zorg

Initiatieven en projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenhang met bovenstaande strategische ambitie.

Bestuurssamenstelling

  • Drs. A.S. Posthouwer, voorzitter
  • Drs. ing. D.P. van Gorsel RC, lid

Beloningsbeleid
Voor de leden Raad van Bestuur hanteert Meander Medisch Centrum het beloningsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg. Medewerkers die in dienst zijn van Meander Medisch Centrum vallen onder de Cao Ziekenhuizen. Op medisch specialisten die in dienst zijn van Meander Medisch Centrum is de AMS van toepassing.