Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017) Meander

Meander Medisch Centrum hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), inclusief een Meander specifieke bijlage. Download deze hieronder.

Terug