Toe­gangs­tij­den (wacht­tij­den)

Bezoekt u een polikliniek of ondergaat u een behandeling of onderzoek bij Meander? Dan willen wij u natuurlijk zo snel mogelijk helpen. Toch is een toegangstijden niet altijd te voorkomen. We streven naar een zo kort mogelijke toegangstijd voor al onze patiënten.

Terug

Wat is een toegangstijd?

De tijd tussen uw telefoontje naar het ziekenhuis voor een eerste afspraak, tot het daadwerkelijke moment van uw eerste consult, uw behandeling of uw onderzoek, dat noemen we de toegangstijd (ook wel wachttijd tot eerste consult, behandeling of onderzoek).

Let op! De wachttijden hieronder zijn weergegeven in dagen.
Klik op de naam van het specialisme om de tijden te zien.