Bescherming van uw gegevens en privacy

In ons ziekenhuis gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Zo zorgen we ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Terug

Meander Medisch Centrum registreert al uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is in het algemeen belang dat het ziekenhuis zijn patiëntgegevens aan een aantal landelijke registratiesystemen levert. Dit gebeurt onder zorgvuldige bescherming van de privacy van de patiënt.

Per registratie wordt vastgesteld hoe lang deze moet worden bewaard. Volgens voorschrift verstrekken wij bepaalde gegevens aan uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast moeten wij ieder jaar gegevens verstrekken aan de overheid. Deze laatste gegevens zijn altijd anoniem.

Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.