Rechten van het kind als patiënt

In het dagelijkse leven staat een kind tot 18 jaar onder het gezag van de ouders. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg.

Terug

De Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) kent 3 leeftijdscategorieën:

  • kinderen t/m 11 jaar;
  • kinderen van 12 t/m 15 jaar;
  • kinderen van 16 jaar en ouder. 

Per leeftijdscategorie geeft de wet aan wie toestemming voor een onderzoek of behandeling moet geven: de ouders of het kind. Ook vertelt de wet wie van hen er recht heeft op het krijgen van de informatie die nodig is om toestemming te kunnen geven. En wie het medisch dossier mag inzien. 

Bijzondere situaties 

Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels. Als in acute situaties gevaar bestaat voor het leven van de patiënt, dan mag een hulpverlener altijd handelend optreden. Dit geldt ook wanneer er voor de behandeling geen toestemming van de jongere is verkregen.
Lees meer in de folder Rechten van het kind als patiënt (WGBO).