Verlenen van toestemming

Een onderzoek of behandeling vindt alleen plaats met uw toestemming. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat u goede informatie over de voorgestelde behandeling ontvangt. 

Terug

In de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiĆ«nten. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan deze wet te houden. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. 

Hebt u toestemming verleend, dan kunt u altijd nog van mening veranderen. U kunt uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, dan mag de hulpverlener u vanwege de acute situatie zonder uw toestemming behandelen.