Recht op informatie

De medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners hebben de plicht u mondeling te informeren over uw ziekte. Als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en -beslissen over uw behandeling.

Terug

U hebt recht op informatie over:

  • uw ziekte;
  • aard en doel van de behandeling/ het onderzoek;
  • gevolgen en risico’s daarvan;
  • andere methoden van behandeling/ onderzoek die in aanmerking komen;
  • gevolgen van niet behandelen of onderzoeken;
  • nazorg.

Met deze informatie kunt u weloverwogen beslissen of u wel of niet een bepaalde behandeling wilt ondergaan. Begrijpt u iets niet? Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg. Bekijk het filmpje
‘U gaat naar de dokter in Meander Medisch Centrum’.

Klachtenfunctionaris

Wanneer u van mening bent dat u onvoldoende geïnformeerd wordt, kunt u dit bespreken met de klachtenfunctionaris. Misschien wilt u bepaalde informatie niet ontvangen. Dat is uw eigen keuze. De hulpverlener zal deze keuze respecteren zolang dat niet nadelig is voor u. Is dat wel het geval, dan zal hij of zij u toch moeten informeren.