Uw rechten als patiënt

U heeft als patiënt verschillende rechten: recht op informatie, recht om toestemming te geven, recht op vrije keuze, recht om zelf te beslissen, recht op een tweede mening (second opinion) en recht op inzage en afschrift.

Terug
 • Uw recht op informatie
  Uw zorgverlener praat met u over uw ziekte, de mogelijke behandeling, de risico’s daarvan en de resultaten. U mag ook vragen hoe de kwaliteit van de zorg is. U kunt al die informatie ook op schrift krijgen. Als er tijdens de behandeling iets niet goed is gegaan, moet uw zorgverlener u dat direct laten weten. Vertel ook zelf alles wat van belang is voor de behandeling.
 • Uw recht om toestemming te geven
  U mag alleen onderzocht en behandeld worden met uw toestemming. Ook voor het overdragen van gegevens is uw toestemming vereist. Is een behandeling eenmaal begonnen, dan hoeft een zorgverlener niet meer voor elk onderdeel apart uw toestemming te vragen. Wilt u geen toestemming geven? Dat is uw recht, geef dat dan duidelijk aan.
 • Uw recht op vrije keuze
  Patiënten hebben recht om hun eigen zorgverlener te kiezen. Bepaal wat u belangrijk vindt voor uw keuze en vraag er naar. Zoek ook informatie via bijv. betrouwbare websites of ervaringen van andere patiënten. Besef ook dat het niet altijd mogelijk is om te kiezen. U bent niet bij elke zorgverzekering vrij om te kiezen.
 • Uw recht om zelf te beslissen
  Op basis van de informatie van de arts kunt u beslissen of u de voorgestelde behandeling wilt. Het is uw keuze. U kunt ook kiezen voor een andere behandeling of deze afwijzen. De zorgverlener moet uw beslissing respecteren. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de zorgverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen.
 • Uw recht op een tweede mening (second opinion)
  Twijfelt u aan het oordeel van uw arts? Of heeft u nog vragen? U kunt de mening van een andere arts vragen. Bijvoorbeeld als u wilt weten of de voorgestelde behandeling wel écht nodig is. Bespreek eventuele vragen en onduidelijkheden altijd eerst met uw eigen arts of zorgverzekeraar. U heeft geen toestemming nodig, maar zij kunnen u helpen bij het regelen van een tweede mening.
 • Uw recht op inzage en afschrift
  Zorgverleners moeten een dossier over u bijhouden. Hierin worden al uw medische gegevens bewaard. Alleen u en de bij uw behandeling betrokken zorgverleners mogen uw dossier inzien. U mag uw dossier inzien en hebt recht op een afschrift (tegen kopieerkosten). U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan.
  (Bron: Patiëntenfederatie Nederland)
Lees meer over uw rechten bij de Patiëntenfederatie Nederland

Lees meer over een tweede mening (second opinion) bij de Patiëntenfederatie Nederland