Uw plichten als patiënt

Naast rechten hebt u als patiënt ook plichten. U bent verplicht identificatie-, zorgverzekerings- en BSN-gegevens mee te nemen. Ook bent u verplicht uw hulpverlener duidelijk en volledig te informeren.

Terug

Wanneer u uw hulpverlener niet goed informeert, kan deze geen goede diagnose stellen en deskundige behandeling geven. Als u samen met de hulpverlener een behandeling bent overeengekomen, houdt u zich dan aan de gemaakte afspraken. Als u het niet eens bent met de behandeling of van mening bent veranderd, bespreek dit dan met de betreffende hulpverlener. 

U kunt daarnaast zelf meewerken aan uw behandeling door: 

  • Aan te geven als u iets niet begrijpt of als u ergens over twijfelt.
  • Aan te geven als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. 
  • Vooraf het verloop van uw operatie te bespreken met uw hulpverlener.
  • Op te schrijven welke medicijnen u gebruikt en voor welke medicijnen u allergisch bent,
  • Vragen te stellen als medicijnen er anders uitzien dan u verwacht.

Identiteitsbewijs verplicht

Meander is verplicht om naar uw identiteitsbewijs te vragen. Lees meer hierover op de pagina Identiteitsbewijs en zorgverzekeringsbewijs verplicht.