Identiteitsbewijs en zorgverzekeringsbewijs verplicht

Meander Medisch Centrum is wettelijk verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van patiƫnten te controleren. Dit kan alleen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en zorgverzekeringsbewijs.

Terug

Het burgerservicenummer wordt vermeld in het medisch dossier en bij alle administratieve handelingen. Het gebruik van dit nummer voorkomt fraude met zorgverzekeringen en biedt extra zekerheid dat vanuit het juiste dossier wordt gewerkt. 

Let op: De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Zonder identiteitsbewijs mogen wij geen zorg verlenen en moeten wij u naar huis sturen. De uitzondering hierop is de Spoedeisende Hulp.

U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • Nederlands rijbewijs
  • vreemdelingendocument

Geldig identiteitsbewijs kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Spoedeisende Hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis identificeren.