Wetenschapsbureau

Binnen Meander Medisch Centrum hebben wij een Wetenschapsbureau. Binnen het Wetenschapsbureau wordt gewerkt aan beleid rondom wetenschappelijk onderzoek met als doel het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de adviseurs wetenschap voor alle medewerkers beschikbaar voor ondersteuning bij opzet, uitvoering, analyse en rapportage van studies. Tenslotte verzorgt of regelt het Wetenschapsbureau het onderwijs op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Terug

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Voor vragen over het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met Meander Medisch Centrum kunt u contact opnemen met mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong:
PCM.Pasker@meandermc.nl
• Tel. 033 - 850 1299
• Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag


Verpleegkundig onderzoek

In Meander is het ook voor verpleegkundigen mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Naast het werken volgens de principes van Evidence Based Practice wordt van verpleegkundigen verwacht dat zij (eigen) onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. In Meander is een verplegingswetenschapper beschikbaar voor de ontwikkeling van het verpleegkundige onderzoek in huis en voor de advisering en begeleiding van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, en verpleegkundigen in opleiding die onderzoek willen doen. Voor vragen over verpleegkundig onderzoek kunt u contact opnemen met Karina Cederhout-Schouten:
- EC.Cederhout@meandermc.nl
- Tel. 033 – 850 5638
- Aanwezig dinsdag en donderdag

Jaarverslag Wetenschapsbureau