Toetsing en toestemming wetenschappelijk onderzoek

Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) een positief oordeel af te geven over het onderzoek en de deelname van het Meander Medisch Centrum.

Terug

MEC-U

Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de MEC-U, Medical research Ethics Committees United, een regionale commissie waarin onder meer Meander Medisch Centrum participeert. Deze commissie bepaalt bij twijfel ook of een studie WMO-plichtig is.

Contactgegevens:
Secretariaat MEC-U: Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
E-mail: info@mec-u.nl 

Toestemming Raad van Bestuur

Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Meander Medisch Centrum van start mag gaan, is toestemming van de Raad van Bestuur noodzakelijk. Aanmelden voor toetsing gebeurt via Castor SMS.

Administratieve gegevens

De commissie TWO heeft haar secretariaat in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, p/a Meander Academie. Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, secretaris:
E-mail: wetenschapsbureau@meandermc.nl
Tel. 033 - 850 2861