COVID vaccinaties in Meander en voor GGz Centraal

“Zo blij waren we toen de COVID vaccins voor de zorg ter beschikking kwamen! Wat volgde was een ongekende uitdaging voor de apotheek om deze vaccins zo snel en goed mogelijk klaar te maken en te verspreiden. Hierbij was de sfeer binnen de ziekenhuisapotheek, maar zeker ook de samenwerking met alle betrokkenen, hartverwarmend…deze klus gingen we met elkaar klaren”, aldus Elsbeth Nagtegaal, ziekenhuisapotheker.


Terug

Label Covid vaccin

Voor het zover was, moest er veel worden afgestemd met de collega’s uit het UMCU, Diakonesshuis en het St. Antonius. Er was overleg over de juiste verstrekking, de aantallen flacons en de monitoring van de vervoerstemperatuur van de vaccins. Dat laatste was een uitdaging omdat de RNA vaccins in eerste instantie een houdbaarheid hadden van 5 dagen tussen 2-8 graden. Binnen Meander nam Elsbeth Nagtegaal vanuit de ziekenhuisapotheek deel aan de overleggen om af te stemmen op welke dagen, met hoeveel hulp en op welke locatie het vaccineren zou gebeuren.

Omdat klaargemaakte vaccinatiespuitjes maar 6 uur houdbaar zijn, heeft afdeling bereidingen tijdens de vaccinatierondes al vanaf 7 uur ‘s morgens de spuitjes opgetrokken. De eerste spuiten lagen ruim vóór 8 uur ’s morgens klaar voor onder andere de nachtdienst. Om verspilling van vaccins te voorkomen is de ‘tafel van 6,5’ (6,5 spuitjes uit 1 flacon) veel toegepast en werd bij afzeggingen net zo lang rondgebeld tot er iemand was gevonden voor een vrijgekomen spuitje. Op deze manier zijn tijdens de eerste en tweede vaccinatieronde en bij de booster dagelijks 300-500 spuitjes klaargemaakt.  

Vlekkeloze samenwerking

Marije Russcher, ziekenhuisapotheker: “Ook bij de vaccinatierondes bij GGz Centraal verzorgden we het bestellen, de opslag en het transport van vaccins naar alle priklocaties. Het ging hierbij om ruim 1300 cliënten en een kleine 2000 medewerkers verdeeld over 8 locaties. Het klaarmaken deden we op de locaties zelf in plaats van in de vertrouwde bereidingsruimten van de ziekenhuisapotheek. Een enorme klus, waarvoor ik bij alle overleggen aansloot. Omdat het telkens tot het laatste moment spannend was welk vaccin we geleverd zouden krijgen, werden 12 logistieke plannen uitgewerkt om op meerdere scenario’s voorbereid te zijn. Ieder vaccin heeft namelijk z’n eigen aandachtspunten wat betreft klaarmaken, opslag en transport. De vaccinatiedagen begonnen vroeg om 6:30 uur met het voor-koelen van de koelboxen en inpakken van alle materialen en eindigden ’s avonds met de registratie van de toedieningen, zodat iedereen over een QR-code kon beschikken. Apothekersassistentes kwamen extra werken om de vaccins klaar te maken en reisden naar locaties waar ze nog nooit waren geweest. Er werd vlekkeloos samengewerkt met de prikteams op de locaties waardoor iedereen in een korte periode gevaccineerd kon worden. Door deze samenwerking hebben we elkaar beter leren kennen en samen over de grenzen van het ziekenhuis en GGz Centraal heen gewerkt. Wat gaf dat een boost!”

De samenwerking en vooral de snelheid waarmee de vaccinaties werden georganiseerd werden zeer gewaardeerd. GGz Centraal liet na afloop het volgende weten: “Wij zijn de GGZ Apotheek van Meander buitengewoon erkentelijk voor de uitzonderlijke inzet die zij geleverd hebben rondom de vaccinaties van patiënten en personeel en dit is zeker niet vanzelfsprekend te noemen. Wij voelden ons als GGz Centraal geen klant, want het was alsof de GGZ Apotheek een integraal onderdeel vormde van onze organisatie."


Medewerker GGz Centraal
“De apotheek heeft ervoor gezorgd dat wij al onze medewerkers in korte tijd hebben gevaccineerd! Het besluit was nog niet eens genomen en de apotheek had het hele team al geregeld en ze stonden al klaar met de bereidde prikken.”