Verbouwing cleanroom voor realisatie nog schonere ruimten

De afdeling bereidingen van de ziekenhuisapotheek beschikt over een moderne cleanroom van 627 m2 voor de bereiding van geneesmiddelen voor patiënten die in ons ziekenhuis of thuis worden behandeld. Een groot aantal geneesmiddelen die in de cleanroom op voorraad wordt bereid, is  bedoeld voor injectie of infusie. Deze geneesmiddelen zijn niet allemaal bestand tegen sterilisatie door middel van verhitting. Voor deze specifieke geneesmiddelen, die we aseptisch moeten bereiden, is het daarom extra van belang dat ze tijdens bereiding zoveel mogelijk worden beschermd tegen mogelijke verontreinigingen vanuit de omgeving.

Terug

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 hebben we een gedeelte van de cleanroom verbouwd om een ruimte te creëren waarin zeer weinig micro-organismen en andere deeltjes aanwezig zijn (GMP Klasse B). Onder andere het luchtbehandelingssysteem werd verbeterd en een extra personensluis werd gerealiseerd. De verbouwing werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Techniek en Vastgoed.

Om er zeker van te zijn dat de verbouwing nadelige gevolgen had voor de kwaliteit van de bereidingen in de aangrenzende cleanroom omgeving, werd tijdens de verbouwing in deze aangrenzende ruimten uitgebreid bemonsterd en gemeten. Dankzij de inzet en flexibiliteit van alle betrokkenen en medewerkers van de afdeling bereidingen, hebben de dagelijkse werkzaamheden gedurende een periode van 3 maanden bouwwerkzaamheden vrijwel onverhinderd doorgang kunnen vinden.

Werken in de cleanroom

Voor de oplevering van de cleanroom is een uitgebreide validatie uitgevoerd. Deze validatie toonde aan dat de opgeleverde ruimte voldoet aan alle wensen en eisen die van tevoren waren opgesteld.

Sinds de verbouwing is niet alleen de kans op verontreiniging uit de omgeving verkleind, ook de kans op introductie van verontreiniging door de bereider kleiner geworden. De bereiders trekken, voor het betreden van de nieuwe B-ruimte, een extra laag steriele beschermende kleding aan.

Cleanroom Apotheek

Een groot voordeel van de aanpassingen is dat we nu een groter assortiment aan bereidingen mogen maken die we ook kunnen doorleveren aan andere (ziekenhuis)apotheken. De afdeling bereidingen fungeert namelijk als landelijk bereidingscentrum waardoor ook patiënten elders kunnen worden behandeld met geneesmiddelen die in onze ziekenhuisapotheek zijn bereid.

Werken in de cleanroom apotheek