Natriumcitraat maakt afmaken antibioticumkuur thuis mogelijk

In het ziekenhuis krijgen veel patiënten antibiotica via het infuus. In sommige gevallen kan deze antibioticumkuur thuis afgemaakt worden. Thuisbehandeling met benzylpenicilline via het infuus was echter niet mogelijk vanwege een te korte chemische houdbaarheid.

Hoe lossen we dit probleem op?


Terug
OplossingFlesje met Natriumcitraat
Om de houdbaarheid te verlengen heeft de apotheek een product met natriumcitraat ontwikkeld, die na toevoegen aan de benzylpenicilline de houdbaarheid van het infuus verlengt van 8 uur naar 7 dagen.

Voordeel voor de patiënt
Nu is thuisbehandeling met benzylpenicilline mogelijk en kunnen patiënten eerder met ontslag uit het ziekenhuis.

Alleen voor Meander?
De natriumcitraat kan door iedere apotheek in Nederland bij onze apotheek worden gekocht, zodat alle patiënten in Nederland profijt kunnen hebben van deze ontwikkeling.

Opmerkelijk
Bij de innovatieprijs 2021 van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) heeft deze innovatie een prachtige top-10 plek van de in totaal 92 inzendingen veroverd.

Lees hieronder het interview met ziekenhuisapotheker Oscar Breukels de productie van natriumcitraat.

Interview met Oscar Breukels