Herhaalservice voor biologicals bij astma

Bij ernstig astma worden biologicals ingezet zoals Fasenra (benralizumab), Xolair (omalizumab), Dupixent (dupilumab) en Nucala (mepolizumab). Deze geneesmiddelen zijn inmiddels als voorgevulde wegwerpspuiten en pennen op de markt, waarmee de patiënt ze zelf thuis kan toedienen. Hiervoor krijgen patiënten een prikinstructie op de afdeling in Meander door de verpleegkundige. De transmurale apotheek verstrekt vervolgens deze geneesmiddelen aan de patiënt.


Terug

Om de logistiek rondom het tijdig verstrekken van de spuiten aan de patiënt beter te organiseren, is in 2021 de ‘herhaalservice’ module in het CGM-apotheeksysteem in gebruik genomen. Met deze module is een pilot uitgevoerd bij patiënten die Fasenra krijgen. Dit geneesmiddel moet elke 8 weken worden toegediend. De ‘herhaalservice’ module zorgt ervoor dat Fasenra iedere 8 weken bij de patiënt wordt thuisbezorgd of door de patiënt kan worden afgehaald. Afspraken die hiervoor met de patiënt zijn gemaakt (bijvoorbeeld een vaste bezorgdag) staan in het systeem. Het systeem stuurt geautomatiseerd berichten naar de patiënt wanneer Fasenra klaarligt of de bezorger komt. In de apotheek is er nu altijd een goed overzicht van welke patiënt wanneer Fasenra moet krijgen.

Inmiddels is de pilot geëvalueerd via een tevredenheidsonderzoek onder patiënten, apothekers, apothekersassistenten en longartsen. Zij gaven gemiddeld een 8,6 voor de herhaalservice. Naar aanleiding van deze positieve resultaten breidt de transmurale apotheek in 2022 de herhaalservice uit naar meer geneesmiddelen.

Patiënt over de herhaalservice Fasenra: “Fijn dat ik niet meer zelf hoef te bellen voor een recept!”

Longarts over de herhaalservice Fasenra: “Patiëntvriendelijk en efficiënt zo. Kan dit worden uitgebreid naar andere geneesmiddelen?”

Apothekersassistente over de herhaalservice Fasenra: “Deze nieuwe werkwijze scheelt veel tijd, en er worden minder fouten gemaakt.”