Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kindergeneeskunde

Binnen het specialisme kindergeneeskunde worden kinderen behandeld van 0-18 jaar.
Ouders en/of verzorgers zijn belangrijk voor een kind. Daarom staan bij alle zorgvragen niet alleen het kind, maar ook de ouders, bij ons centraal.

Binnen de kindergeneeskunde werkt een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en assistenten intensief samen. Omdat Meander Medisch Centrum een opleidingsziekenhuis is, zijn bij de zorg ook artsen en verpleegkundigen in opleiding betrokken. Ook andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werker en medisch specialisten worden indien nodig bij de zorg betrokken.

Meander Moeder Kind
De afdelingen Fertiliteit (Vruchtbaarheid), Kraam- en Verloskunde, Neonatologie (voor baby's tot 3 mnd.) en Kindergeneeskunde vormen samen Meander Moeder Kind. Op de afdeling Meander Moeder Kind verblijven zwangeren, pasgeborenen, zuigelingen tot 3 maanden en kraamvrouwen. Vernieuwend is dat de kraamvrouw altijd bij haar kind op dezelfde kamer verblijft, op de zogenoemde Meander Moeder Kind-kamer. Het maakt geen verschil of de moeder of het kind ziek is. Ze krijgen beiden de zorg die nodig is.


Kindergeneeskunde
De kindergeneeskunde wordt onderverdeeld in

  1. klinische zorg
  2. poliklinische zorg
  3. acute zorg


1. Klinische zorg
De Kinderafdeling bestaat uit een afdeling waar kinderen worden opgenomen en een afdeling voor dagverpleging. De kinderen op deze afdelingen zijn van 0 tot 18 jaar oud. Op de kinderafdeling heeft elk kind een 1-persoonskamer en op de dagverpleging liggen meerdere kinderen bij elkaar op één zaal.

Wanneer uw kind opgenomen wordt:

  • bent u de gehele dag welkom op de afdeling,
  • mag één van de ouders/verzorgers blijven slapen,
  • is bezoek in overleg met ouders en de verpleegkundige welkom. De afdeling heeft geen vaste bezoektijden,
  • geldt dat altijd één van de ouders/verzorgers aanwezig moet zijn tijdens het bezoek.


U kunt voor de opname samen met uw kind alvast een kijkje nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de pedagogisch medewerker, via telefoonnummer 033 - 850 50 50.

Wanneer uw kind een behandeling, onderzoek of operatie moet ondergaan, kan de pedagogische medewerker of kinderverpleegkundige hem of haar daar samen met u op voorbereiden.

2. Poliklinische zorg
Op de polikliniek worden kinderen gezien van 0 tot 18 jaar.
Er zijn algemene spreekuren en specialistische spreekuren (zie aan linkerzijde het menu: spreekuren).

3. Acute zorg
Heeft uw kind acuut medische zorg nodig, bel dan uw huisarts. Deze verwijst u zo nodig door naar de Spoedeisende Hulp. Op deze afdeling zijn kamers speciaal ingericht voor de opvang en zorg voor acuut zieke kinderen.


Verbonden aan
Meander Moeder Kind
 
Twee smileys
voor Kindergeneeskunde

Meander heeft twee Smileys van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Een ziekenhuis krijgt een Smiley als het zich positief onderscheidt door voorzieningen voor kind en ouders. De Smileys zijn voor de hele afdeling Kindergeneeskunde inclusief de Dagbehandeling.