Infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie in Meander Medisch Centrum doet er alles aan om infecties binnen het ziekenhuis te voorkomen en te beheersen.

Terug

De overheid verwacht dat elk Nederlands ziekenhuis zich maximaal inspant om infecties te voorkomen. In Meander zorgt de afdeling Infectiepreventie voor het opstellen en uitvoeren van het infectiepreventiebeleid, gebaseerd op de landelijke richtlijnen.

Doel is het voorkomen van besmettingen en infecties bij patiënten, medewerkers en bezoekers. Ook zet Infectiepreventie zich in om het hygiëne-bewustzijn in het ziekenhuis te vergroten.