Voorkomen van besmetting

In Meander doen we er alles aan om te zorgen dat bacteriën en virussen zich niet verspreiden in het ziekenhuis. Bepaalde bacteriën en virussen kunnen infecties bij kwetsbare patiënten veroorzaken.

Terug

In Meander gelden basisregels voor hygiëne. Om het ontstaan van infecties zoveel mogelijk te beperken, houden onze medewerkers zich altijd aan deze regels. Deze hebben betrekking op de kleding, handhygiëne en de reiniging en desinfectie van gebruikte materialen en (medische) hulpmiddelen.  

Bij patiënten met een besmettelijke aandoening worden extra maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Dit geldt ook voor patiënten die drager zijn van een resistente bacterie. Lees meer bij Isolatieverpleging

Wat kunt u doen?

Zelf kunt u er ook voor zorgen dat bacteriën en virussen zich niet kunnen verspreiden: 

  1. Was uw handen voor het eten en na toiletbezoek.
  2. Hoest, nies of snuit in een papieren zakdoek en gooi deze direct weg.
  3. Was daarna uw handen en gebruik daarbij wegwerphanddoekjes.

Op de website van het RIVM vindt u allerlei tips en filmpjes.