Isolatieverpleging

Wanneer u mogelijk besmet bent met een ziekmakende bacterie of virus behandelen we u uit voorzorg met isolatiemaatregelen. Dat doen we ook wanneer u drager bent van een resistente bacterie.

Terug

Isolatieverpleging voorkomt de verspreiding van besmettelijke aandoeningen of van resistente bacteriën onder medepatiënten, bezoek en medewerkers. Ook zetten we isolatieverpleging in om extra kwetsbare patiënten juist te beschermen tegen een infectie. De isolatiemaatregelen gelden voor medewerkers én uw bezoek bij het binnenkomen en verlaten van de kamer.

De instructies staan aangegeven op het raam naast uw kamerdeur en worden vermeld in uw patiëntendossier. Zodra het gevaar voor besmetting voorbij is, wordt de isolatie opgeheven. Er zijn verschillende vormen van isolatieverpleging. Voor iedere vorm is een folder beschikbaar.