MRSA en andere resistente bacteriën

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro Organismen. Deze bacteriën zijn ongevoelig voor veelgebruikte antibiotica. We willen graag voorkomen dat deze bacteriën in het ziekenhuis terecht komen of zich hier verspreiden.

Terug

Bij een verdenking op een infectie onderzoeken we of er sprake is van een resistente bacterie. In dat geval starten we direct met de juiste medicatie. Het is belangrijk om te weten of u misschien drager bent van zo’n bacterie. Bij de verpleegkundige intake stellen wij u hierover enkele vragen. 

U bent mogelijk drager van een ongevoelige bacterie als u:  

  • opgenomen bent geweest op een afdeling waar een uitbraak was met een resistente bacterie;
  • het afgelopen jaar in een buitenlands ziekenhuis bent verbleven; 
  • werkt of woont op een boerderij met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens; 
  • huisgenoot of verzorger bent van een drager van de MRSA-bacterie; 
  • de afgelopen 2 maanden woonde in een instelling voor asielzoekers. 

Maatregelen

Als u drager bent, dan treffen wij maatregelen. Dat doen we ter bescherming van uzelf en anderen. Lees meer op de pagina Isolatieverpleging.