Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Infectiepreventie

De overheid eist dat elk Nederlands ziekenhuis zorg draagt voor een goed beleid om infecties te voorkomen. In Meander zorgt de afdeling Infectiepreventie voor coördinatie en uitvoering van de landelijke richtlijnen voor infectiepreventie. De werkzaamheden zijn erop gericht om infecties binnen het ziekenhuis te voorkomen en te beheersen. Met als doel het welzijn van patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Infectiepreventie stimuleert medewerkers om de beschikbare middelen en werkwijzen die helpen om infecties te voorkomen of te beperken, zo effectief mogelijk te gebruiken. Dit gebeurt via scholing, voorlichting, het opstellen van protocollen en het controleren van de naleving daarvan.

De eenheid Infectiepreventie adviseert niet alleen de Raad van Bestuur, leidinggevenden van alle afdelingen en specialisten, maar ook externen zoals huisartsen, verpleeghuizen, patiënten en bezoekers.

 

Informatie over hygiëne

 

  • Hygiëne: wat kunt u zelf doen om gezond te blijven, door ziekteverwekkers uit de buurt te houden? Op de website van het RIVM vindt u allerlei tips en filmpjes.
  • Antibioticaresistentie is een groeiend maatschappelijk probleem. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een campagne opgezet. Doe mee en zet uw handtekening.