Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Diëtetiek

Als iemand ziek is, bijvoorbeeld na een operatie of bij een chronische aandoening zoals diabetes, hartfalen of een nieraandoening, is goede voeding heel erg belangrijk. De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding.

Tijdens opname in het ziekenhuis kan het advies van de diëtist nodig zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat de behandeling extra aandacht voor de voedingstoestand van de patiënt vereist. Ook kan zij aangeven of na ontslag aangepaste voeding of een dieet nodig blijft. Voor controle en begeleiding kan zij verwijzen naar de polikliniek Diëtetiek of naar een collega-diëtist van de Thuiszorg of een andere instelling.

U kunt op deze site een aantal folders bekijken. Deze folders bevatten richtlijnen. Een diëtist kan u voorzien van een voedingsadvies op maat.


Verbonden aan
Diabeteszorg
Dialysecentrum
Kinderdiabeteszorg