Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten wordt verstaan (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De zorg die in het ziekenhuis wordt gegeven, dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt. De Cliëntenraad denkt actief mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn.


Terug

Gesprekspartner

De Cliëntenraad van Meander bestaat uit negen leden die elke tweede donderdagmiddag van de maand vergaderen. Wij zijn gesprekspartner van de Raad van Bestuur van Meander en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Daarbij hebben we tot taak om de Raad van Bestuur en het MSB van het Meander van advies te voorzien die het belang van de cliënten direct raakt.

 Voorbeelden van adviesonderwerpen zijn:

  • patiënt tevredenheid
  • kwaliteit
  • communicatie
  • financiële zaken
  • huisvesting.

 De gebruikelijke werkzaamheden volgen uit de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg.

Meld u aan voor het klantenpanel van Meander 

De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat meer inwoners van het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum meedenken over nieuwe ontwikkelingen. Daarom vragen wij u om u aan te melden voor het klantenpanel van Meander. Via dit klantenpanel vraagt Meander af en toe naar uw mening over een bepaald onderwerp. Door uw ervaringen, wensen en behoeften met ons te delen, kunnen wij onze zorg verder vernieuwen en verbeteren.

Individuele casussen en klachten

Medewerkers en medisch specialisten van Meander Medisch Centrum vinden het belangrijk om u optimaal en met persoonlijke aandacht te behandelen en u de beste zorg te geven. Toch gaat het niet altijd naar wens en kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of uw verblijf in ons ziekenhuis. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Heeft u een persoonlijk probleem of klacht? Kijk voor meer informatie op de klachtenpagina.