Rapportages

Sinds 2019 publiceert de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum jaarlijks vier kwartaalrapportages met daarin de voortgang van de verschillende werkgroepen, algemene activiteiten en opvallende ontwikkelingen.


Terug