Rapportages

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum publiceert jaarlijks vier kwartaalrapportages. Hierin leest u de voortgang van de verschillende werkgroepen, algemene activiteiten en opvallende ontwikkelingen.

Terug

Kwartaalrapportages Cliëntenraad Meander Medisch Centrum

Rapportages over 2024

Rapportages over 2023

Rapportages over 2022

Rapportages over 2021

Rapportages over 2020

Cliëntenraad in Jaarbeeld 2021 Meander Medisch Centrum

 Lees het onderdeel van de Cliëntenraad in het Jaarbeeld 2021 van Meander Medisch Centrum.