Leden Cliëntenraad

Leden van de Cliëntenraad wonen binnen het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum. Vanuit verschillende opleidingen en achtergronden, zoals zorg, financieel, ICT, gastvrijheid en communicatie leveren wij onze expertise. Op deze pagina stellen wij ons aan u voor.

Terug

Pasfoto Wim Ansen Wim Ansen, voorzitter

Woonplaats: Soest
Bij de Cliëntenraad sinds: 2021

"Als geboren Utrechter ben ik samen met mijn vrouw in 2013 in het mooie Soest komen wonen en vanuit mijn huis zie ik net de bovenste etages van Meander. Mijn kinderen zijn allang uitgevlogen en ik ben de trotse opa van inmiddels zeven kleinkinderen. Sinds eind 2020 heb ik minder om handen,  nadat ik met heel veel plezier altijd een functie in de zorg heb vervuld. Eerst als fysiotherapeut, vervolgens als facilitair manager en de laatste 16 jaar als bestuurder van een verpleeghuis. Daarmee heb ik een brede kennis opgebouwd die ik graag voor u, de patiënten van ‘ons’ ziekenhuis, in wil zetten om daarmee de zorg in Meander Medisch Centrum steeds weer een beetje te verbeteren.

Een bestuurder heeft te maken met vele en diverse belangengroepen. Uit ervaring weet ik dat het vaak lastig is om al die belangen in beeld te hebben om goed in te kunnen schatten wat de effecten van beleidsbesluiten zijn. De Cliëntenraad (CR) kan daar een belangrijke rol in spelen. In de periode dat ik in Meander actief ben, heb ik ervaren dat de Raad van Bestuur de inbreng van de CR zeer serieus neemt.

De CR mag alleen de belangen van groepen patiënten vertegenwoordigen. Daarvoor is het van belang dat wij als CR ook goed weten hoe we de stem van de patiënten het beste ‘horen’ en over kunnen brengen. Tenslotte zit ik er niet om mijn eigen stem te laten horen maar, met name die van u en uw medepatiënten. Daarvoor heb ik, en uiteraard mijn mede CR-leden, uw hulp wel nodig!"

W. (Willy) HeuvelingPasfoto Willy Heuveling

Woonplaats: Bunschoten-Spakenburg
Bij de Cliëntenraad sinds: 2019

“Voor de inwoners van Bunschoten-Spakenburg is Meander 'ons' ziekenhuis. Ik wil een bijdrage leveren om de belangen van de cliënt te behartigen. De Cliëntenraad kijkt naar het beleid van de organisatie, de kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidszorg en het onderwijs. In beide beroepen heb ik gemerkt hoe belangrijk communicatie is. Informatie verkrijgen, begrijpen en toepassen hebben invloed op de gezondheid. Twee jaar heb ik me met de themagroep gezondheidsvaardigheden ingezet  om de informatie toegankelijker en eenvoudiger te maken."


W.I. (Wilfrido) Alvarez

Pasfoto Wilfrido Alvarez

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

“Ik ben 58 jaar oud en woon al bijna acht jaar in Amersfoort. Ik wil graag lid zijn van de Cliëntenraad, omdat ik mee wil denken over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ook wil ik graag mijn mening en kennis over verschillende onderwerpen delen. Daarnaast wil ik een bijdrage leveren aan een betere toekomst voor kwetsbare groepen. Persoonlijk heb ik medezeggenschap altijd belangrijk gevonden. Toen ik de advertentie zag staan van de Cliëntenraad heb ik dan ook geen moment getwijfeld om deze mooie organisatie, die ik als patiënt heb mogen meemaken, te (onder)steunen in haar doelstellingen. Ik vind het belangrijk om bij alles wat een zorgaanbieder doet, uit te gaan van wat voor de patiënt het beste is. En wat het beste is, dat kunnen we alleen te weten komen door in gesprek te gaan met die patiënt. Ik verheug me erop aan de belangen van de patiënt een steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop binnen de Cliëntenraad de stem van de patiënt te vertegenwoordigen. Daar wil ik mij bij de Cliëntenraad sterk voor maken. Binnen de Raad ben ik voornamelijk actief binnen de werkgroep Organisatie en themagroep Gezondheidsvaardigheden.”

L.A.M. (Leonie) Birch BloksPasfoto Leonie Birch Bloks

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2016

Ik werk op dit moment als ambulant behandelaar in een GGZ in Amsterdam. Ik heb ruime ervaring als behandelaar, manager, beleidsmaker en gezondheidswetenschapper in alle takken van de gezondheidszorg. De ambitie van Meander, om elke dag de beste zorg te leveren, klantvriendelijk, deskundig en betrouwbaar te zijn is ook mijn zorg. Door mijn deskundigheid in te kunnen zetten, denk ik hier aan bij te kunnen dragen.”


M. (Marije) LebensPasfoto Marije Lebens

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

 "Sinds 2015 woon ik in Amersfoort en ben ik patiënt van Meander. Het lijkt mij mooi om te kunnen bijdragen aan het behartigen van de patiëntenbelangen om zo Meander nog beter te maken. Als rechter heb ik veel medische zaken behandeld. Ook ben ik ruim 6 jaar lid geweest van de Raad van Toezicht van de Isala Klinieken in Zwolle. Op basis van die ervaring hoop ik dat mijn bijdrage nuttig kan zijn."


Nienke KlerkPasfoto Nienke Klerk

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

"Als lid van de Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum kan ik iets betekenen voor alle mede-Amersfoorters en mensen uit de regio die patiënt zijn in ons ziekenhuis. In mijn werk help ik wijkverpleging en verpleeghuizen met ICT en de organisatie. Ook de communicatie tussen de verpleegkundigen, de verpleeghuisartsen en de specialisten in het ziekenhuis komt vaak aan de orde. Graag zet ik die ervaring in voor de patiënten van ons ziekenhuis. Ik vind het leuk om alles wat er reilt en zeilt in ons ziekenhuis te volgen en het perspectief van de patiënt goed voor het voetlicht te brengen. Ik zal mij vooral richten op de organisatorische kant en hoe we door digitalisering patiënten nog beter kunnen helpen."

Alice van DalenPasfoto Alice van Dalen

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2020

"Na 30 jaar afwezigheid (ik ben geboren Amersfoortse) ben ik met mijn gezin sinds 2017 weer een trotse en tevreden inwoner van Amersfoort. Onze jongste zoon werd geboren in Meander, een prachtige moderne plek met uitstekende en hartverwarmende zorg. Graag draag ik mijn steentje bij om het voor patiënten nog beter en prettiger te maken. Na gewerkt te hebben in de hotelbranche, ben ik ruim 8 jaar werkzaam geweest bij ING. Sinds begin 2021 ben ik overgestapt naar de zorg en werk ik als manager stafdienst bij het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel. In mijn werk heb ik altijd raakvlakken met bedrijfsvoering en IT. Graag draag ik met mijn ervaring en kennis bij aan betere zorg!"

Pasfoto Stasiu KowalskiStasiu Kowalski

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 2021

“Na mijn arbeidzame leven in de financiële dienstverlening te hebben doorgebracht vond ik het tijd worden om mij maatschappelijk meer in te zetten en daarbij de zorg in het bijzonder. Ik heb eerst ervaring op gedaan als vrijwilliger in Meander Medisch Centrum en zag wat een bijzondere plaats Meander voor de regio Amersfoort betekent. Nu mag ik via de Cliëntenraad van Meander de belangen van alle cliënten/patiënten behartigen. Een mooie uitdaging waar ik graag mijn steentje in brede zin aan hoop bij te dragen.”

Ans van Manen

Woonplaats: Amersfoort
Bij de Cliëntenraad sinds: 1 oktober 2023

“In 2013 verhuisde ik met mijn partner van Zaandam naar Amersfoort. Eenvoudigweg omdat de omgeving van Amersfoort ons aantrok: de stad zelf, de groene omgeving. Ik heb vrijwel mijn gehele werkzame leven gewerkt in VUmc dat enkele jaren geleden door een fusie met het AMC opging in het Amsterdam UMC. In mijn rol als stafmedewerker was ik vooral betrokken bij de ontwikkeling en invoering van het elektronisch patiëntendossier en was privacybescherming & informatiebeveiliging een van mijn aandachtsgebieden. Lang was ik ook lid van de Klachtencommissie van het ziekenhuis en aan het slot van mijn carrière was ik enkele jaren werkzaam als klachtenfunctionaris. Ik voel me verbonden met de zorgsector en vind het belangrijk dat de stem van de patiënten in deze mooie organisatie wordt gehoord. En dus geef ik graag wat van mijn tijd aan Meander.”


Marije Kemp 

Ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad.