Pasfoto van Drs. A.M. (Ariane) Cats
Radioloog

Drs. A.M. (Ariane) Cats

Locatie: Amersfoort

Terug

Gespecialiseerd in

 • Mammaradiologie
 • Neuroradiologie
 • Thoraxradiologie

Opleidingen

 • Geneeskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Radiologie Erasmus
 • Radiologie UMCU

Nevenfuncties

 • Communicatiekwaliteit NVvR, Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vertrouwenscommunicatie NVvR

Lidmaatschappen

 • NVvR, Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • NVNG, Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, verenigingssecties
 • FMS, Federatie Medisch Specialisten
 • KNMG, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

BIG-nummer

39032825001