specialisme

Intensive Care (IC)

Intensive Care (IC) betekent intensieve behandeling. Op de IC komen patiënten bij wie 1 of meer lichaamsfuncties gevaar lopen. Bijvoorbeeld de ademhaling, bloeddruk of nierfunctie. Op de IC krijgen patiënten intensieve zorg van artsen en verpleegkundigen. Als het nodig is, worden extra medicijnen gegeven of worden apparaten gebruikt om patiënten te ondersteunen.

Daarom Meander

  • Persoonlijke aandacht
  • Privékamers
  • Gericht op snel herstel


Terug

Intensive Care (IC) in Meander Medisch Centrum

De Intensive Care (IC) is speciaal ingericht voor patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Het gaat dan vaak om het in de gaten houden of overnemen van lichaamsfuncties. Zoals de ademhaling of nierfunctie. De meeste patiënten op de IC zijn wakker en aanspreekbaar. Soms worden patiënten (tijdelijk) in diepe slaap gebracht en beademd met een beademingsmachine.

Patiënten krijgen voeding vaak via een slangetje (sonde) dat van de neus naar de maag gaat. Vocht en medicijnen worden gegeven via een infuus. Veel patiënten op de IC raken verward. Dit noemen we delier. Er zijn ook patiënten die na een IC-opname nog lang klachten hebben, zoals spierzwakte of angst. Dit heet het Post Intensive Care Syndroom. Wij begeleiden patiënten met goede nazorg om beter te herstellen van een IC-opname. 

Ons IC-team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, secretaressen, serviceassistenten, arts-assistenten en co-assistenten. Tijdens een dienst is altijd één IC-verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg. De bezoektijden op de Intensive Care zijn ruimer dan op andere afdelingen. Om kinderen op een bezoek voor te bereiden is er een Fotoboek.

Poliklinieken,
spreekuren & afdelingen

Bekijk het overzicht