Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Ziekenhuisapotheek Meander behaalt predikaat

De ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum heeft onlangs als eerste ziekenhuisapotheek in Nederland het predikaat ‘Grootschalige bereider’ ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De ziekenhuisapotheek voldoet hiermee aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan het bereiden en doorleveren van geneesmiddelen aan andere ziekenhuizen en openbare apotheken. Het is het derde kwaliteitskeurmerk dat de ziekenhuisapotheek ontvangt voor het zelf bereiden en analyseren van geneesmiddelen.

De ziekenhuisapotheek van Meander Medisch Centrum produceert zelf geneesmiddelen voor patiënten als de benodigde medicatie niet bestaat of alleen in andere doseringen verkrijgbaar is. Meander Medisch Centrum doet dit voor eigen patiënten in het ziekenhuis en heeft hiervoor in 2006 het keurmerk GMP-z (Goede Manier van Produceren-ziekenhuizen) behaald. Ook is in 2006 de fabrikantenvergunning behaald voor het produceren van geneesmiddelen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. De ziekenhuisapotheek van Meander levert zelf geproduceerde geneesmiddelen aan een aantal andere ziekenhuizen en openbare apotheken. Het doorleveren van eigen bereidingen wordt ‘grootschalig bereiden’ genoemd. De ziekenhuisapotheek van Meander is één van de grotere ziekenhuisbereiders in Nederland.

Toetsing
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft strenge kwaliteitseisen opgesteld waaraan ziekenhuisapotheken moeten voldoen om geneesmiddelen aan elkaar te mogen leveren. Zo moet worden aangetoond dat er voor een bepaald geneesmiddel geen geregistreerde alternatieven op de markt verkrijgbaar zijn. Ook moet er aangetoond kunnen worden dat het geneesmiddel dat in de ziekenhuisapotheek wordt geproduceerd, werkzaam en veilig is. Een derde toetsing is op de volledigheid van productdossiers. Van alle ca. 200 geneesmiddelen die de ziekenhuisapotheek van Meander standaard produceert, dient een dossier aanwezig te zijn met informatie over de ontwikkeling, werkzaamheid en kwaliteitscontroles. Tot slot is er door IGZ steekproefsgewijs gecontroleerd op de validatie van onder andere apparatuur, software, bereidingsprocessen, analysemethoden en schoonmaak en op de persoonlijke kwalificaties.

Het predikaat ‘Grootschalige bereider’ past in het kwaliteitsstreven van Meander Medisch Centrum als topklinisch opleidingsziekenhuis.