Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Keurmerk voor spataderen voor Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum heeft een landelijk keurmerk voor de behandeling bij spataderen gekregen van de Hart & Vaatgroep. Dit keurmerk is een belangrijke erkenning voor kwaliteit van de zorg aan patiënten met spataderklachten. Zij kunnen daarvoor terecht bij de chirurgen en dermatologen van het ziekenhuis.
Dermatologen en chirurgen werken in Meander Medisch Centrum samen aan de beste behandeling bij spataderen. Chirurg Maarten Verweij en dermatoloog Leonie Majoie zijn blij met het Spataderkeurmerk.


De Hart & Vaatgroep heeft dit najaar gegevens verzameld onder ziekenhuizen en privéklinieken met als doel bij te dragen aan betere kwaliteit van zorg en informatie aan patiënten met spataderen of ernstige beenklachten ten gevolge van beschadiging van de aders. Meander Medisch Centrum voldoet aan alle dertien criteria. Er is onder meer gekeken naar de breedte van het behandelaanbod, de telefonische bereikbaarheid en informatievoorziening, de samenwerking tussen dermatoloog en chirurg, het werken volgens vaste protocollen en de mogelijkheid om binnen één dag een diagnose en behandelvoorstel te krijgen. Meander ontving vorig jaar eveneens van de Hart & Vaatgroep het Vaatkeurmerk, voor de zorg bij vaatziekten.

Veilige keuze
Met de onderzoeksresultaten biedt de patiëntenvereniging een overzicht aan patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars over de zorg die ziekenhuizen en privéklinieken bieden bij spataderproblemen. Op grond daarvan kunnen zij een keuze maken. Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg staan alle zorgbieders die hebben meegewerkt aan het onderzoek.