Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wat doen wij?

De Cliëntenraad van Meander bestaat uit negen leden die elke tweede donderdagmiddag van de maand vergaderen. De Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur van Meander en heeft tot taak om de Raad van Bestuur van Meander van advies te voorzien die het belang van de cliënten direct raakt.

 

Voorbeelden van adviesonderwerpen:

 • patiënttevredenheid
 • kwaliteit
 • communicatie
 • financiële zaken
 • huisvesting.

 

Werkgroepen

De Cliëntenraad heeft de werkzaamheden verdeeld over werkgroepen en themagroepen. Sinds 2015 zijn er drie werkgroepen van de Cliëntenraad actief, met de volgende doelen/resultaten:

 

 • Kwaliteit & Veiligheid
  • Bevorderen van de aandacht voor kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid.
  • Bevorderen van activiteiten, in de brede zin van het woord, die hieraan bijdragen.
  • Monitoren toepassen klachtwet en klachtenafhandeling.

 

 • Organisatie
  Vanuit patiënt- en cliëntperspectief de vinger aan de pols houden en invloed uitoefenen op het financieel beleid, sociaal beleid en strategisch beleid binnen Meander Medisch Centrum.
   
 • Patiënt- en cliënttevredenheid
  Dit onderwerp is erg breed en vraagt daarom om afbakening. Wanneer zijn we tevreden? Als de patiënttevredenheid als criterium zichtbaar is in alle beleidsstukken, jaarplannen etc.

 

Wat doet de Cliëntenraad niet?

Medewerkers en medisch specialisten van Meander Medisch Centrum vinden het belangrijk om u optimaal en met persoonlijke aandacht te behandelen en u de beste zorg te geven. Toch gaat het niet altijd naar wens en kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of uw verblijf in ons ziekenhuis. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Heeft u een persoonlijk probleem of klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionarissen van Meander Medisch Centrum. Lees meer over het indienen van een klacht.