Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Willy Heuveling benoemd tot interim voorzitter Cliëntenraad

De voorzitter van de Cliëntenraad van Meander, Walter van der Ploeg, heeft besloten om per 1 juli zijn functie neer te leggen en zijn lidmaatschap van de raad te beëindigen. Hij was sinds 2019 voorzitter. Zijn taken als voorzitter worden tijdelijk waargenomen door Willy Heuveling, lid van de Cliëntenraad.

Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden

Vind u ook dat alles in het ziekenhuis om de patiënt moet draaien? En wilt u daar actief aan meewerken? Word dan lid van de Cliëntenraad! De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Onder cliënten verstaan wij (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers. De volgende speerpunten zijn voor de Cliëntenraad van belang: Kwaliteit & Veiligheid, Patiënt/Cliënttevredenheid (o.a. de gastvrijheid) en Organisatie van de zorg. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden.

Terugblik symposium Beperkte Gezondheidsvaardigheden 2019

De Cliëntenraad kijkt terug op een succesvol symposium en uitreiking van de Cliëntenraad-Inspiratieprijs op 19 november 2019. Het was een mooie middag met een aansprekend programma, boeiende presentaties en mooie inschrijvingen voor de Inspiratieprijs.

Derde kwartaalrapportage 2019 Cliëntenraad Meander Medisch Centrum

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum publiceert het jaarverslag in vier kwartaalrapportages. De derde kwartaalrapportage van 2019 is onlangs verschenen.

Cliëntenraad heeft nieuwe voorzitter

Na een uitgebreide wervingscampagne heeft de Cliëntenraad per 1 augustus 2019 een nieuw lid en tevens voorzitter in haar midden: Walter van der Ploeg.