Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klachten

Door de scheefstand van de grote teen is de grote teen niet meer instaat de krachten bij afwikkelen van de voet op voldoende wijze te dragen zodat een pijnlijke overbelasting van de naast gelegen tenen en gewrichtjes optreedt. Daarnaast wordt de voet breder waardoor schoeisel eerder gaat knellen.