Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Revalidatieartsen

Huisartsen en specialisten kunnen patiënten verwijzen naar de revalidatieartsen van Meander Medisch Centrum. De revalidatiearts besteedt professionele aandacht aan motoriek, mobiliteit, zelfverzorging, communicatie en psychisch welbevinden. Bij kinderen richt de revalidatiearts zich ook op het voorkomen van verstoringen in de ontwikkeling.

Behandeling
Als een patiënt voor het eerst naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde komt, zal de revalidatiearts vragen stellen over de klachten, mogelijkheden en beperkingen en indien nodig lichamelijk onderzoek doen. De revalidatiearts  zal advies geven over eventuele verdere behandeling. Als een patiënt voor poliklinische revalidatiebehandeling in aanmerking komt, stelt de revaldiatiearts in nauw overleg met de patiënt (en zijn omgeving) een behandelplan op, waarin de specifieke revalidatiedoelen zijn omschreven. Hierbij spelen de opvattingen van een patiënt over het beoogde functioneren een belangrijke rol.

 

Behandelteam
Om het behandelplan te kunnen verwezenlijken, wordt een multidisciplinair behandelteam samengesteld dat, naast de revalidatiearts, kan bestaan uit een:

  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • diëtist
  • orthopedisch instrumentenmaker
  • orthopedisch schoenmaker

De revalidatiearts coördineert de revalidatiebehandeling en is eindverantwoordelijk voor het revalidatieproces. De revalidatiearts onderhoudt ook contact met de huisarts of andere specialisten.

 

De vakgroep Revalidatiegeneeskunde bestaat uit zeven revalidatieartsen.