Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Klantbeloften kinderrevalidatie

De medewerkers van de afdeling Kinderrevalidatie van Meander Medisch Centrum hechten veel waarde aan tevreden ouders/verzorgers en kinderen. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u tevreden bent over de behandeling, de procedures, de informatievoorziening en persoonlijke contacten. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen en u duidelijkheid geven over wat u van ons mag verwachten. Dit uit zich in de volgende beloften:

 

1. Wachttijd behandeling
Tijdens het intakegesprek informeert de revalidatiearts u over de actuele wachttijd. Bij spoed kan uw kind binnen twee weken met de behandeling starten.  

 

2. Informatie
Wij lezen de aanwezige relevante informatie over uw kind vóór uw afspraak bij de revalidatiearts. Hierdoor is het niet nodig opnieuw uw hele verhaal te vertellen. Wij zullen vooral ingaan op de vraag waarvoor u komt en indien nodig om aanvullende informatie vragen. 

 

3. De observatieperiode
Tijdens de observatieperiode leggen wij u duidelijk uit wat we observeren.


4. Het behandelvoorstel
Het behandelvoorstel bevat duidelijke en reële behandeldoelen. De revalidatiearts bespreekt dit voorstel zowel met u als uw kind. Bij instemming maken wij concrete behandelafspraken met u.

 

5. Deskundigheid
Uw kind krijgt deskundige behandelaars. Mocht onze expertise ontoereikend blijken, dan verwijzen wij u door naar de juiste deskundige.

 

6. Gesprekken met of zonder uw kind
Op uw verzoek, betrekken wij uw kind wel of niet bij de gesprekken over de behandeling. Wij geven het aan, als wij het belangrijk vinden u als ouder alleen te spreken. Op verzoek van uw kind, bespreken wij ook zaken alleen met uw kind.

 

7. Persoonlijke aandacht
Wij stemmen onze aanpak af op uw situatie. We bespreken met u of u (gedeeltelijk) bij de therapie aanwezig kunt zijn. Wij geven u uitleg en terugkoppeling en betrekken graag uw ervaringen bij de behandeling.

 

8. Dezelfde behandelaar
Wij streven ernaar, dat uw kind per behandelperiode wordt behandeld door dezelfde behandelaar(s). Indien uw behandelaar afwezig is, overleggen wij met u en uw kind of vervanging wenselijk is.

 

9. Wachttijden wachtkamer
Therapieën starten op tijd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan informeren wij u over de wachttijd.

 

Belofte maakt schuld

Komen we een van de beloften niet na, of bent u niet tevreden over andere aspecten van onze dienstverlening, bespreek dit dan met de betreffende behandelaar. U kunt ook een e-mail sturen naar de teammanager Revalidatiegeneeskunde, via crpd@meandermc.nl. Wij beloven dat we binnen uiterlijk vijf werkdagen inhoudelijk reageren en waar nodig het probleem oplossen. Alle meldingen leggen wij vast, zodat wij hiervan kunnen leren en problemen in de toekomst kunnen voorkomen.