Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Behandeling dikke darmkanker

Om de ziekte te behandelen zijn er verschillende mogelijkheden. Het bepalen van het behandelplan is altijd afhankelijk van de locatie, het stadium en de uitgebreidheid van de ziekte. Ook uw algehele lichamelijke conditie en uw eigen wensen zijn belangrijk. Vaak is een combinatie van behandelingen nodig. De maag-darm-leverarts of chirurg zal dit met u bespreken.

Mogelijke behandelingen van darmkanker zijn:

 

 • Een operatie
  Tijdens een operatie verwijdert de chirurg de tumor ruim. Dat wil zeggen dat behalve de tumor ook een deel van het gezonde dikkedarmweefsel en nabijgelegen lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten worden weggenomen. De chirurg hecht de twee darmuiteinden weer vast. Zo ontstaat een nieuwe verbinding. Soms is dit onmogelijk of onwenselijk. Dan maakt de chirurg een kunstmatige opening in uw darm met een uitgang in uw buikwand (stoma). Dit stoma kan tijdelijk of blijvend zijn. Als de tumor zich laag in de endeldarm bevindt, zal ook de anus verwijderd moeten worden. Bij deze operatie krijgt u altijd een blijvend stoma. De operatie kan ook laparoscopisch verricht worden. Dat wil zeggen dat de chirurg door middel van een kijkbuis door de huid heen de tumor met het omliggende weefsel losmaakt. Dit wordt vervolgens via een kleine snee verwijderd. U zal ongeveer 1 tot 2 weken in het ziekenhuis verblijven.
   
 • Bestraling (radiotherapie)
  Bestraling wordt voornamelijk toegepast bij patiënten met een kwaadaardige tumor in de endeldarm. Deze behandeling is voorafgaand aan een operatie. Bij uitwendige bestraling komt de radioactieve straling uit een bestralingstoestel. Het te behandelen gebied wordt van buitenaf bestraald. Deze plaatselijke behandeling wordt in meerdere sessies gegeven. Over het algemeen wordt u 1 week of 5 weken lang elke werkdag in het UMC Utrecht enkele minuten bestraald. Dit is afhankelijk van uw diagnose.

  Lees meer over bestraling op de website van het UMC Utrecht
   
 • Chemotherapie
  Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. De cytostatica wordt toegediend volgens een vastgesteld schema. Daarna volgen enige weken van rust, waarna de toediening weer wordt herhaald. Het toedienen van cytostatica gebeurt via een infuus en/of tablet. U zal voor het infuus enkele uren opgenomen worden op de afdeling Dagbehandeling B5.

  Lees meer in de brochure over chemotherapie van KWF Kankerbestrijding.

 

 • Palliatieve behandeling
  Als er geen genezing meer mogelijk is, is een palliatieve behandeling mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of voorkomen van klachten. Enkele voorbeelden zijn: pijnbestrijding, het aanleggen van een stoma of bypass (omleiding), het plaatsen van een stent, palliatieve radiotherapie en palliatieve chemotherapie.