Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Riky Dorrestein over de meerwaarde van de verpleegkundig specialist voor mensen met longkanker

De verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg (agz) is een relatief nieuwe beroepsgroep in de zorg. Maar wat doet een verpleegkundig specialist precies? Wat kan de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis betekenen voor mensen met longkanker? We vroegen het aan Riky Dorrestein, die al vanaf 2008 verpleegkundig specialist longoncologie is in Meander Medisch Centrum.

 

 

Wat doet een verpleegkundig specialist?


Riky Dorrestein: “Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige die een masteropleiding heeft gedaan binnen zijn of haar deskundigheidsgebied – in mijn geval longoncologie. De verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. Dat betekent dat een aantal medische taken van een arts wordt overdragen aan de verpleegkundig specialist. Daarnaast heeft een verpleegkundig specialist een taak in de voorlichting en begeleiding van een patiënt. In de spreekuren en telefonische contacten van de verpleegkundig specialist is daar ruimte voor en dat vinden we als team belangrijk. We verbinden zo de medische en verpleegkundige behandeling.”

 

Wat betekent dit voor mensen met longkanker?

 

“In de zorg voor mensen met longkanker is de verpleegkundig specialist betrokken vanaf het eerste moment van diagnose. Meestal begeleiden we de patiënt tot aan het levenseinde. Als verpleegkundig specialist zijn we het vaste gezicht voor een patiënt en lopen we als het ware mee met de patiënt gedurende het behandeltraject. Dat geeft de patiënt een vertrouwd en veilig gevoel. We vangen mensen op na slecht nieuws en geven voorlichting over behandelingen zoals immuuntherapie. Patiënten komen ook bij ons op het spreekuur voor controle tijdens de behandeling. Wij vragen net zoals de arts wat de klachten zijn, beoordelen bloeduitslagen en beeldvormende onderzoeken en besluiten of een kuur doorgaat. Bij bijwerkingen of andere complicaties maken we beleid. Ook schrijven we zelfstandig medicatie voor. We overleggen met de hoofdbehandelaar als dat nodig is.”

 

Hoe is de samenwerking binnen het team Longkanker in het Meander Medisch Centrum en wat betekent dit voor een patiënt?


“De longartsen en verpleegkundig specialisten werken nauw samen met andere zorgprofessionals. In dit multidisciplinaire team zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect belangrijke ingrediënten. Als team kijken we niet alleen naar de medische kant van de patiënt, maar ook naar de patiënt in zijn geheel. Hierdoor kunnen we als team – samen met de patiënt – behandelkeuzes maken die het beste passen in het leven van de patiënt.”

 

Eind november ben je met pensioen gegaan. Wat wil je andere behandelaars meegeven?


“Ik ben in 1976 gestart als verpleegkundige. Het onderzoekende en een mens als geheel zien past bij mij. Een patiënt is niet alleen zijn of haar ziekte, maar een mens in de context van zijn of haar leven. Zorg op maat geven die past bij de patiënt, dat is voor mij de kern van patiëntenzorg. Dat geef ik graag mee aan andere behandelaars.”

Informatie bijgewerkt: 1 December 2020