Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kostenoverzicht poliklinische behandelingen kaakchirurg 2020

De behandeling bij de kaakchirurg wordt per verrichting gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De tarieven worden jaarlijks door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgelegd. Omdat het een medisch specialistische behandeling is, wordt de behandeling in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor vergoeding heeft u wel een verwijzing van uw tandarts of huisarts nodig.

 

De behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen onder het verplichte eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar).

 

Kosten meest voorkomende poliklinische kaakchirurgische behandelingen:

 

 

234041

 

Chirurgische verwijdering 1 element (per kaakhelft)

 

€ 191,19

239462 +

239465

 

OPG (overzichtsfoto van de kaak)

 

€ 106,13

239462 +

239467

 

RSP (foto schedel + kaak)

 

€   97,51

 

239465

 

Beoordelen van foto gemaakt door verwijzer

 

€   70,11

239472 +

239475

 

CBCT (CT-scan van de kaak)

 

€ 198,24

 

234050

 

Apexresectie (wortelpuntbehandeling) 1e wortel

 

€ 154,57

 

235008

 

Volgende wortel apexresectie

 

€  87,87

 

234003

 

Consult

 

€  73,37

 

234092

 

Vrijprepareren van een element

 

€ 196,57

 

238048

Plaatsen van botankers, per kaak (vergoeding alleen bij afgifte van machtiging door zorgverzekeraar) 

 

€ 313,09

 

Bekijk de volledige lijst met tarieven van kaakchirurgische prestaties van 2017, 2018 en 2019.

 

Kosten implantologie in de kaak

 

Bij implantologie maakt de zorgverzekeraar onderscheid in:

 

 1. Implantologie ter vervanging van één of meerdere gebitselementen door een kroon of brug op de implantaten
  Bij implantologie ter vervanging van één of meerdere gebitselementen door een kroon of brug op de implantaten wordt de behandeling NIET vergoed vanuit uw zorgverzekering. Uitzonderingen hierop zijn:
  a) implantaten bij oligodontie (ontbreken van 6 of meer elementen in aanleg) of
  b) ontbreken van elementen t.g.v. trauma (tot leeftijd van 23 jaar).

  Hiervoor moet wel een machtiging worden aangevraagd. Deze machtiging zullen wij voor u aanvragen. Indien er geen machtiging wordt afgegeven door de zorgverzekeraar ontvangt u nota’s voor de kosten van de behandelingen. Deze nota’s dient u zelf aan ons te voldoen. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten kunt u de nota’s indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal deze nota’s met u afhandelen volgens de voor u geldende polisvoorwaarden.

 

 1. Implantologie in de tandeloze kaak (wanneer u een prothese draagt)
  Bij implantologie in de tandeloze kaak vragen wij een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar akkoord geeft voor de behandeling ontvangt u geen nota’s en handelen wij de facturering direct met uw zorgverzekeraar af. Houdt u er rekening mee dat de kosten wel ten laste van uw eigen risico komen mocht u dit nog niet hebben opgebruikt. Uw zorgverzekeraar zal alleen tot vergoeding overgaan wanneer er sprake is van een ernstig geslonken en volledige tandeloze kaak. Indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt ontvangt u de nota’s voor de kosten.
  De machtiging of kosten voor uw prothese worden separaat door uw behandelend tandarts/ protheticus aangevraagd c.q. in rekening gebracht.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via e-mail: secretariaatmka@meandermc.nl.