Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Palliatief betekent verzachtend. De zorg is bedoeld om de gevolgen van een ziekte zoveel mogelijk te verzachten, waardoor de kwaliteit van leven kan verbeteren.

 

Palliatief Adviesteam

Meander Medisch Centrum beschikt sinds enkele jaren over een Palliatief Adviesteam. Het team bestaat uit specialisten die veel kennis en ervaring hebben over palliatieve zorg. Iedere behandelaar in het ziekenhuis kan het Palliatief Adviesteam om ondersteuning en advies vragen bij de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. Daarbij gaan zij zoveel mogelijk uit van een integrale benadering, met aandacht voor lichamelijke, psychische en spirituele aspecten van zorg en behandeling.

 

Lees voor meer informatie de folder Palliatief Adviesteam.

 

Bekijk de specialisten van het Palliatief Adviesteam.

 

Palliatieve unit

Voor patiënten met kanker, waarbij geen genezing maar nog wel behandeling mogelijk is, heeft Meander Medisch Centrum een Palliatieve unit. 

 

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
In de palliatieve zorg werkt Meander Medisch Centrum nauw samen met onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen en het Hospice. Daarom maakt Meander onderdeel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland. Hierin werken verschillende organisaties samen om de palliatieve zorg in de regio zo goed mogelijk te organiseren.

 

Meer informatie over dit netwerk en over palliatieve zorg vindt u op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland.


Afdelingen / Specialismen
Interne geneeskunde
 
Specialisten / zorgverleners
Groothuis, (J.W.M.)
Voorthuizen, van (G.A.
Horst, ter - Oord, van (M.E.
Collard (S.M.)
Herder, (G.J.M.)
Dodewaard van-Jong de, (J.M.)
Schaik, van (C.)
Otten (J.M.M.B.)
Ronde, de (W.A.M.)
Oostra, (E.J.)
Romijn (M.D.M)
Ponsen, (M.M.)
Voort, van de (T.W.G.)
Oord, van der (B.M.)
Blaauwgeers (E.H.)
Junger (A.)
Ridder, de (L.H.M.)
Hutten, van (R.S.)
Spreekuren